کمیته برگزاری
عرفان خسرویان
رئیس کنفرانس
رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای
پست الکترونیکی: erfankhosravian [at] pnu.ac.com
یعقوب دادگر اصل
دبیر کنفرانس
عضو هیئت علمی و مدیرکل پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفه‌ای
پست الکترونیکی: ydadgar [at] tvu.ac.ir
بهنام داودی
دبیر علمی کنفرانس
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و رئیس هیات مدیره انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
پست الکترونیکی: bdavoodi [at] iust.ac.ir
سید جلال هاشمی
دبیر اجرایی کنفرانس
عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای و معاون آموزشی دانشکده فنی انقلاب اسلامی
پست الکترونیکی: j_hashemi [at] tvu.ac.ir
کمیته اجرایی
علی زین العابدین بیگی
مسئول کارگاه‌های آموزشی
مدرس دانشگاه صنعتی اراک و بازرس انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
پست الکترونیکی: mailto:ali.zeynolabedin [at] modares.ac.ir