آدرس دبیرخانه:

تهران - تقاطع بزرگراه چمران و آل احمد (پل نصر) - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی و مهندسی - بلوک 4 - اتاق 4/29

تلفن و فکس: 88220216 - 021

ایمیل: icme2022tehran@tvu.ac.ir

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.